4 sposoby na kreatywne rozwiązanie problemu

Z problemami stykamy się wiele razy każdego dnia. Jedne łatwo rozwiązać, inne trzeba dobrze przeanalizować i poświęcić dużo czasu na przygotowanie rozwiązania.

Czy są sposoby kreatywnego podejścia do problemów? Tak, można spróbować zastosować poniższe propozycje. Niestety nie ma gwarancji, że te sposoby będą działały zawsze i do każdego problemu, ale jeśli jest potrzeba rozwiązania trudnego problemu, można spróbować.

Aby podejść kreatywnie do rozwiązania problemu, warto odrzucić status quo, czyli podejść nieszablonowo do danej sytuacji. Oto 4 sposoby:

1) Analiza systematyczna


Polega na przeanalizowaniu wszystkich możliwych aspektów danego zjawiska zamiast tylko najczęściej branych pod uwagę.

Przykład: Analizując użyteczność gąbki sprawdźmy na ile różnych sposobów możemy ją wykorzystać.

2) Odwrócenie problemu (tzw. antytemat)


Polega na spojrzeniu na problem z przeciwnej strony.

Przykład: Jeśli problem dotyczy wody, pomyślmy o suszy. 

3) Projektowanie idealne


Polega na wymyśleniu rozwiązania problemu bez uwzględniania jakichkolwiek ograniczeń ekonomicznych, fizycznych, prawnych itp. Następnie modyfikuje się opracowane rozwiązanie wprowadzając kolejne ograniczenia. Dopasowuje się rozwiązanie do kolejnych ograniczeń.

Przykład: Szukamy pomysłu na bardzo szybki transport naziemny. Opracowujemy pomysł idealny, a następnie dopasowujemy / modyfikujemy rozwiązanie, aby spełniało wymogi fizyki, ekonomii itp.

4) Metoda skojarzeń losowych


Polega na połączeniu cech losowo wybranego przedmiotu/funkcji/usługi z analizowanym problemem.


Przykład: Poszukujemy nowej funkcji dla telewizora. Losowo wybraliśmy słowo „dziura”. Próbujemy skojarzyć funkcję „dziury” z telewizorem. Podczas analizy dochodzimy do wniosku, że dziura mogłaby być w telewizorze. Przez tą dziurę można oglądać inny kanał telewizyjny. W ten sposób powstała funkcja PIP (Picture in Picture), dzięki której możemy podglądnąć co jest na innym kanale oglądając inny program.