Jak zbierać i analizować dane? Kilka prostych kroków do Big Data dla każdego

Z dnia na dzień mamy dostęp do coraz większej ilości danych, które opisują nasze życie, pracę czy odpoczynek. Czy wiemy jak z nich korzystać? Czy umiemy wyciągać z nich wnioski i na tej podstawie podejmować szybkie i trafne decyzje?

W dzisiejszym artykule opiszę kilka prostych kroków, które w większości przypadków będą odpowiednim podejściem do pierwszych analiz danych.

Krok 1: Określenie celu analizy danych
Pierwszym krokiem do analizy danych jest określenie celu dla jakiego chcemy te dane analizować. To ważne aby były one jasne, mierzalne i konkretne. Przed przystąpieniem do analizy najpierw musimy wiedzieć dlaczego chcemy to robić, stąd potrzeba określenia celu. To ułatwi nam dalsze działania.

Krok 2: Wybranie elementów do pomiaru
Na tym etapie należy wybrać jakie dane będą potrzebne, aby osiągnąć wcześniej określony cel. Warto zrobić to dobrze, ponieważ im więcej danych będziemy zbierać, tym większe będą koszty tego działania (zbierania, przechowywania i analizowania). Dlatego trzeba to zrobić mądrze.

Krok 3: Ustalenie sposobu pomiaru
Sposobów pomiaru jest nieskończenie wiele. Wszystko zależy od możliwości systemowych, kreatywności mierzących lub/i dostępności danych. Na tym etapie należy zbadać jak najlepiej, najszybciej, najprościej i najtaniej zdobyć dane, które będą potrzebne.

Trzeba określić zakres czasowy pomiaru, jednostki oraz inne parametry, które będą niezbędne do późniejszej analizy.

Krok 4: Zbieranie danych
Coraz większą popularność zdobywa podejście Big Data, czyli analiza bardzo dużych zbiorów danych z różnych obszarów. W tym stwierdzeniu znaczenie mają słowa „bardzo dużych”. Otóż im więcej zarejestrowanych rekordów z potrzebnymi danymi, tym trafniejszą decyzję można podjąć, ponieważ wnioski z analizy dużej ilości danych są dokładniejsze niż z analizy małej ilości danych.

Odwołując się jeszcze do wspomnianego trendu Big Data – swoje zbiory danych można wzbogacać o informacje z innych obszarów, np. informacje pogodowe, raporty z portali społecznościowych czy dane statystyczne z Głównego Urzędu Statystycznego. Jedyne na co należy zwrócić uwagę, to przydatność zbieranych danych. Zbierać tylko te dane, które będą potrzebne do podejmowania decyzji.

Krok 5: Dbanie o jakość zbieranych danych
Im lepsza jakość danych, tym lepsze i trafniejsze decyzje podejmowane w oparciu o wnioski z analizy tych danych.

Krok 6: Analiza danych i dalsze zbieranie danych
Po zebraniu odpowiedniej ilości danych można przystąpić do ich analizy. Sposobów analizy i wnioskowania z danych jest również dużo. Wszystko zależy m.in. od specyfiki firmy, zbieranych danych czy potrzeb odbiorców.

Jednak bardzo ważne jest to, aby nie przestawać zbierać danych. Jeśli dane wykorzystywane są do podejmowania kluczowych decyzji związanych ze strategią firmy, to dobrze wybrane dane, dobrej jakości i doświadczony analityk, będą o wiele lepsze niż decyzje „z sufitu”.

Krok 7: Podejmuj trafne decyzje w oparciu o wnioski ze zbieranych danych. 
Informacja to klucz do sukcesu.