Szkolenie Lean Game dla procesów biurowo-usługowych

Lean Game, to dwudniowe, bardzo aktywne wprowadzenie do Lean Management. Uczestnicy podczas gry, będącą symulacją realnego procesu z firm usługowych, poznają podstawy podejścia i narzędzia wspierające w ciągłym doskonaleniu procesów biznesowych.

Oferujemy dwa scenariusze gry – jeden oparty o proces obiegu korespondencji, a drugi symulujący proces logistyczny. Na życzenie jest również możliwość przygotowania indywidualnego scenariusza symulacji, w oparciu o specyfikę Państwa firmy i procesy w niej realizowane.

Uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze narzędzia Lean Management i od razu trenują ich wykorzystanie podczas symulacji.

Nie ma czasu na nudę. Każda runda trwa tylko 7 minut, więc kreatywność i pełne zaangażowanie jest konieczne, aby osiągnąć wyniki.

Sugerowana ilość uczestników to między 10 a 20 osób. Wynika to z wymagań symulacji i chęci zaspokojenia potrzeb szkoleniowych dla wszystkich uczestników.

Szkolenie prowadzi Maciej Tyburczy, wieloletni trener z zakresu Lean Management.
Szerzej o doświadczeniu oraz referencje można przeczytać na profilu LinkedIn: http://bit.ly/tyburczy

Korzyści ze szkolenia:

Praktyczne trenowanie najważniejszych narzędzi Lean Management, czyli:

 • mapowanie procesów biznesowych​ (BPMN 2.0)
 • marnotrawstwa w procesach biurowych i administracyjnych​
 • priorytetyzacja problemów procesowych​
 • Kaizen​
 • Poka-Yoke​
 • praca zespołowa​
 • kultura Lean, kultura procesowa, podejście procesowe​
 • wartość dodana dla Klienta​
 • pomiar procesów biznesowych​
 • typy klientów i sposoby pracy z Klientami​
 • Głos Klienta​
 • Just in time​
 • wąskie gardło​
 • balansowanie pracy w zespole​
 • ciągłe usprawnianie​

Oprócz tego zagłębienie się w kulturze i poznanie etyki Lean.

Wielu uczestników warsztatów, bezpośrednio po ich zakończeniu, zgłasza pierwsze usprawnienia do swoich procesów. Zaczynają zauważać marnotrawstwa w procesach i stają się ambasadorami Lean w organizacji. Motywacja i kreatywność zostaje znacznie podniesiona.

Dla kogo to szkolenie:

Szkolenie jest dla wszystkich pracowników firmy, którzy potrzebują dobrze i praktycznie rozpocząć przygodę z ciągłym doskonaleniem procesów biznesowych.

Zapraszamy do kontaktu celem omówienia szczegółów szkolenia, poprzez formularz w zakładce KONTAKT.